kakelgruvan

Generella villkor

För att angivna "Installerat-och-klart"-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges. Priset gäller inom en max radie om 2 mil från Kakelgruvan i Borlänge AB. Vattenavstängning ska finnas och fungera.
Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs. Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs.
Inga andra oförutsedda arbeten krävs. Elinstallation ingår ej.

Produktspecifika villkor

För att angivna "Installerat-och-klart"-priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare

Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”. Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm

Dusch och badkar

Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas. Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)
Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Golvvärme

Flytspackling (golvavjämning) av golv ingår ej. Demontering av gammalt ytskikt ingår ej. Priset gäller vid montering på betonggolv. Priset gäller vid anslutning till kopparrör
Åtgärd av felaktig och bristfällig byggkonstruktion samt fuktproblem ingår inte.

Möbler

Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Pumpautomater

Priset gäller vid byte av en enfas pumpautomat. Befintlig pump måste ha en fungerande bottenventil.

Radiatorer

Gäller ej rörsystem med anslutningar mitt på radiatorn. Gäller under förutsättningen att väggen inte är en kalkstensvägg. Gäller ej i flerfamiljshus där flera bostäder är anslutna till samma värmekälla. Demontering av elementnischer och köksskåp ingår ej. Priset gäller utbyte av vägghängda vattenradiatorer.

Toaletter

Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm. Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs.

E|S Värmepumpar

Kund ansvarar att befintlig anläggning är i fungerande skick för dockning av värmepump samt med normala returtemperaturer som ej överstiger 45 grader på värmesystem
Installationen förutsätter att det i pannrummet finns framdraget 2 st 16 A-uttag med separata säkringar och jordfelsbrytare.Miljöavgift

Som företagare måste vi betala en miljöavgift när vi lämnar vårt avfall.
Som privatperson är det gratis.
Om ni vill att vi tar med oss det som vi byter ut tillommer en miljöavgift på 375 kr inklusive moms.